Skeleton Crew (1992)

Oil on Canvas
Size

36" x 36"

Series

Ensembles

Originals